Pogoda jutro Pogoda Poznań
REGULAMIN PORTALU

1. Regulamin określa politykę prywatności portalu oraz aplikacji mobilnych portalu a także zasady dodawania wpisów blogowych, komentarzy i opinii w Portalu Epoznan.pl prowadzonym przez spółkę WTK, z siedzibą w Poznaniu, 61-144, ul. Krzywoustego 72, zwaną dalej WTK.

2. Portal Epoznan.pl umożliwia prowadzenie bloga, dodawania komentarzy i opinii wszystkim użytkownikom publicznej sieci Internet, za pośrednictwem specjalnych formularzy dostępnych na stronach www Portalu Epoznan.pl.

3. Post to dowolna treść wprowadzona przez użytkownika publicznej sieci Internet na dowolnej stronie w domenie epoznan.pl za pośrednictwem przygotowanego w tym celu formularza. Wpis blogowy to wpis wprowadzony przez użytkownika publicznej sieci Internet, na stronie założonego i prowadzonego przez siebie bloga w domenie epoznan.pl.

4. Użytkownikiem Forum staje się każda osoba która przynajmniej raz na dowolnej stronie w domenie epoznan.pl zamieściła swój Post lub Wpis blogowy poprzez przygotowany w tym celu formularz, bez względu na to czy osoba taka jest zarejestrowana w portalu czy nie.

5. Każdy Użytkownik Forum może zarejestrować się wykorzystując specjalny formularz WWW dostępny pod adresem http://www.epoznan.pl/index.php?section=forum&mode=register dzięki czemu wszystkie komentarze przez niego dodane na Portalu Epoznan.pl będą podpisane tym samym, unikalnym Nickiem. Użytkownik forum podczas rejestracji może dodać także znak graficzny tzw. avatar który będzie widoczny przy jego postach, przy czym avatar nie może być kopią avatara innego użytkownika zarejestrowanego na forum. Zakładając konto, Użytkownicy wyrażają zgodę na otrzymywanie na adres mailowy podany przy rejestracji ofert z portalu epoznan.pl.

6. Nie należy podawać w żadnym polu formularza rejestracyjnego danych, które umożliwiłyby jednoznaczną identyfikację użytkownika.

7. Dodanie Posta na dowolnej stronie w domenie epoznan.pl jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika Forum treści niniejszego Regulaminu Forum.

8. Użytkownik Portalu Epoznan.pl ponosi pełną odpowiedzialność, w tym karną i cywilną za opublikowane przez siebie Posty oraz Wpisy blogowe. Wydawca oraz Redakcja Portalu Epoznan.pl nie ponoszą odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników Forum oraz Autorów Blogów w domenie epoznan.pl.

9. Zabronione jest umieszczanie przez użytkowników na Portalu Epoznan.pl treści:

- sprzecznych z prawem
- wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej
- propagujących przemoc
- obrażających osoby publiczne
- zawierających informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby
- przyczyniających się do łamania praw autorskich
- propagujących środki odurzające, narkotyki, alkohol
- zawierających wulgaryzmy
- zawierających linki do stron WWW
- zawierających treści reklamowe

10. WTK zastrzega sobie prawo do edycji i kasowania komentarzy i opinii niezgodnych z regulaminem bez uzgodnienia i uprzedzenia autora.

11. WTK oświadcza, że rejestruje numery IP wszystkich Użytkowników Forum. W razie uzasadnionych podejrzeń osób trzecich co do złamania niniejszego regulaminu poprzez treść postów Użytkowników Forum kwalifikujących się do skasowania, numery IP wraz z treścią postów zostaną udostępnione powołanym do tego służbom - policji oraz prokuraturze. Wniosek o udostępnienie numerów IP autorów poszczególnych postów należy wraz z uzasadnieniem składać w formie pisemnej w siedzibie WTK.

12. WTK zastrzega sobie prawo do blokowania kont Użytkowników Forum łamiących regulamin, bez uzgodnienia i uprzedzenia.

13. Użytkownik zamieszczając Post lub Wpis blogowy w Portalu Epoznan.pl, wyraża zgodę na opublikowanie Posta lub jego fragmentów w dowolnym miejscu Portalu Epoznan.pl, oraz jego cytowania i emisji na antenie Telewizji WTK.

14. WTK nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody zarówno moralne jak i materialne, jakie mogą powstać w wyniku treści postów, oraz awarii i przerw w funkcjonowaniu Portalu Epoznan.pl.

15. Zgłaszanie Postów do usunięcia odbywa się poprzez formularz \'USUŃ\' znajdujący się bezpośrednio przy każdym Poście.

16. WTK zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Opublikowanie zmian na stronie Portalu Epoznan.pl jest równoznaczne z uznaniem ich za obowiązujące. WTK jest wyłącznie uprawniona do interpretacji niniejszego regulaminu.

17. Zbierane przez WTK dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu WTK - marketingu bezpośrednim naszych produktów lub usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze WTK w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników WTK zajmująca się administracją bazy. Jako administrator danych osobowych użytkowników aplikacji mobilnych możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom, w tym zagranicznym, w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

18. Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne.

19. WTK nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

20. WTK zbiera informacje na temat zachowań użytkowników wyłącznie w celu:
a) optymalizacji korzystania z portalu oraz aplikacji mobilnych
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z portalu oraz aplikacji mobilnych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
c) tworzenia statystyk w celu ich prezentowania, w tym udostępniania partnerom handlowym WTK