blog background
 
Maciej Brzeziński: Poznańskie Historie
historia, zabytki, kultura, ludzie
metka_epoznan
Życie w Poznaniu w pierwszych miesiącach Wielkiej Wojny w świetle "Kuriera Poznańskiego"
ok
171
not ok
1
liczba odsłon: 1978
Mam dziś przyjemność zaprezentować Czytelnikom niezwykle interesujący artykuł autorstwa Pani Marii Weroniki Kmoch. Zbliża się kolejna rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego, a zatem tekst jest na czasie. Serdecznie zapraszam do lektury.

Maria Weronika Kmoch – studentka studiów magisterskich na kierunku historia na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje się przeszłością Kurpiowszczyzny - regionu, z którego pochodzi. Wielokrotna stypendystka, m.in. programu „Indeks Star2Star” Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich oraz Starostwa Powiatowego w Przasnyszu. Właśnie wydała książkę: Kapliczki,figury i krzyże przydrożne w gminie Jednorożec. Prowadzi bloga: Kurpianka w wielkim świecie , na którym najczęściej pisze o historii rodzinnej gminy Jednorożec.

W Poznaniu w momencie wybuchu Wielkiej Wojny w pełni zdawano sobie sprawę z tego, że naród polski znalazł się w samym środku wojennej zawieruchy. Jednocześnie widziano w „wojnie narodów” szansę na wybicie się na upragnioną niepodległość.

„Kurier Poznański” - jednym z nielicznych tytułów, który utrzymał się po wybuchu I wojny (władze niemieckie już w sierpniu 1914 r. zakazały emisji prawie wszystkich gazet i czasopism polskich lub nakazywały ich druk w języku niemieckim) -  wykorzystał te nastroje, nawołując w początku sierpnia ku przeciwdziałaniu zniemczeniu miasta, co było zgodne z narodowodemokratycznym i antygermanizacyjnym charakterem gazety. Apelowano o należyte poszanowanie języka polskiego przez Niemców oraz używanie go przez Polaków w każdej możliwej sytuacji, co było odpowiedzią na nieustanną politykę germanizacyjną. 


1. Pocztówka przedstawiająca sojusz Niemiec i Austro-Węgier.


W sierpniu większość mieszkańców ulegała pesymistycznym nastrojom. Z kart „Kuriera Poznańskiego” krzyczały (szczególnie w pierwszych dniach wojny) wymowne tytuły, np. „W przededniu katastrofy wojennej”, „W dziejowej chwili”. itp. Ogólne zdenerwowanie i narastający już od miesiąca niepokój w mieście doprowadziły na początku miesiąca do plotek o rozmaitych wypadkach, zdarzeniach itp., m. in. o rzekomym zatruciu wody przez wysłanników rosyjskich. Redakcja wielokrotnie uspokajała czytelników, że są to mylne i pozbawione podstaw pogłoski. Często pojawiały się krótki notki typu „Zachować spokój!”, „Nie wierzyć plotkom!”. Niepokojono się także roznoszoną za pomocą plotek informacją o rzekomym podwyższeniu cen artykułów spożywczych (władze pozwoliły na maksymalnie 25%, w praktyce ceny podstawowych towarów: mąki, cukru, soli itp. podskoczyły nawet o 100%). Nastrój był powszechnie bardzo przygnębiony także podczas Mszy Świętych w intencji uproszenia Miłosierdzia Bożego w czasie wojny, odprawionych 6 sierpnia w poznańskich świątyniach.

Ludność ogarnęła panika i lęk przed pogorszeniem poziomu życia z powodu wojny. Na polach za Jeżycami gromady ludzi w różnym wieku w początku sierpnia masowo wybierały ziemniaki. W tej sytuacji redakcja przypominała czytelnikom, że zbytnie nagromadzenie żywności jest zbędne (liczono, że wojna szybko się skończy, chociaż samego faktu gromadzenia zapasów nie potępiano), zwracano też uwagę, że mieszkańcy niepotrzebnie gromadzą w dużych ilościach produkty łatwo się psujące. Apele nie przynosiły skutku. Mieszkańcy widzieli zapowiedź nadchodzących ważnych wydarzeń w wielu zjawiskach, nawet w ponownym zakwitnięciu w sierpniu młodej jabłoni w ogrodzie w Jeżycach.

W „Kurierze Poznańskim” już od pierwszych dni wojny pojawiały się apele do mieszkańców miasta o zachowanie abstynencji. Powtarzane w kolejnych wydaniach pisma wezwania były odpowiedzią na zwiększony w czasie niepokoju i zbliżających się nieszczęść wojennych alkoholizm poznaniaków. 

Narastająca panika powodowała przypadki samobójstw osób z różnych warstw społecznych. Informacje takie dość często pojawiały się na łamach „Kuriera Poznańskiego” w pierwszym miesiącu wojny. Zdarzały się również samobójstwa wojskowych – pewien żołnierz landwerzysta powiesił się w połowie sierpnia w budynku szkoły przy ul. Hanki na Wildzie. Według redakcji dziennika wypadek mógł być spowodowany strachem przed wojną.


2. Sztab niemieckiej 8. Armii w Poznaniu.


Na łamach „Kuriera Poznańskiego” w dziale reklam oraz w rubryce „Wiadomości miejscowe i potoczne” wiele razy wzywano do lokowania oszczędności w określonych polskich placówkach, by nie stracić podczas wojny posiadanego kapitału. Poznaniacy jednak nie stosowali się do zaleceń i już od rana 1 sierpnia szturmowali kasy oszczędnościowe oraz banki. Masowo wycofywano oszczędności lub próbowano dokonać wymiany banknotów na złote lub srebrne monety, także na nikiel. Na łamach „Kuriera Poznańskiego” redakcja żaliła się, że Nieustanne nawoływania w pismach, aby w czasie wojennym nie wycofywano z banków zaoszczędzonych pieniędzy, nie odnoszą widocznie pożądanego skutku. (…) odbierający pieniądze naraża się niekiedy na straty właśnie wskutek przechowywania pieniędzy u siebie. Przypominano, że pieniądze w  bankach jako własność prywatna nie ulegają konfiskacie. Mieszkańcy Poznania, troszcząc się o zachowanie gotówki przy sobie, zapominali o grasujących złodziejach. Wraz z upływem czasu, kradzieże zdarzały się coraz częściej. Wiele razy gazeta informowała też o fałszerstwach pieniędzy. Czasem udawało się złapać oszustów na gorącym uczynku, jednak nie prowadziło to do zaprzestania ich działalności.

Początkowy okres niepokoju w pierwszych dniach mobilizacji wojennej stosunkowo szybko został zastąpiony przez względny spokój. Już 12 sierpnia „Kurier Poznański” informował, że w mieście Ulice mniej już ożywione, raczej miejscami opustoszałe. Związane było to z wyjazdem powołanych na wojnę żołnierzy na front. Mieszkańcy przestali masowo wypłacać oszczędności z banków. Jednak pesymistyczne nastroje nie zanikły. Na łamach gazety zaczęła się pojawiać poezja wojenna, w której charakterystycznymi motywami były: pożegnanie z dziewczyną lub z rodziną oraz trudy wojenne, zaś często używanymi słowami „tęsknota”, „płacz”, „smutek”. 


3. Niemiecki plakat propagandowy z okresu I wojny światowej.


Ziemie zaboru pruskiego bezpośrednio nie stały się areną działań wojennych w okresie I wojny światowej, co w połączeniu z silnym potencjałem gospodarczym kraju i sprawnie działająca administracją spowodowało, że destabilizacja życia, spowodowana wojną, była na terenie zaboru mniejsza niż na obszarze innych ziem polskich. Niemniej jednak wojna wywarła duży wpływ na życie mieszkańców Poznania, bowiem stopniowo pojawiały się coraz większe ograniczenia i niedogodności.

Już w pierwszych dniach wojny wprowadzono ceny maksymalne na szereg towarów spożywczych w obrocie detalicznym, co miało pomóc w opanowaniu gwałtownej podwyżki cen wywołanej wojenną paniką na rynku. „Kurier Poznański” w połowie sierpnia informował, że właściciele wielu sklepów żądają zbyt wysokich cen za pieczywo i artykuły potrzebne wojsku. Przed podobnymi machinacjami przestrzegał na łamach gazety prezydent policji poznańskiej. Gazeta przywoływała opinie mieszkańców Poznania: Zamiast mięso oddawać niezamożnym rodzinom, których żywiciele znajdują się na wojnie, wykupują całe zapasy rzeźnicy, podbijają ceny i sprzedają potem nabyty towar po cenach wygórowanych. Dziennikarze nawoływali magistrat miasta, aby zapobiegł podobnym przypadkom w przyszłości. W grudniu, aby zmniejszyć koszty produkcji pieczywa, zezwolono na wypiek chleba z domieszką suszonych ziemniaków. Jednak ceny nie spadały. W gazecie informowano, że Brak, a co za tem idzie ogólna drożyzna najniezbędniejszych środków spożywczych, przybiera w mieście naszem coraz szersze rozmiary. 


4. Plac Wilhelma (ob. Wolności), pocz. XX w.


Z czasem w mieście zaczęły pojawiać się problemy z dostawą prądu, przerwy w łączności telefonicznej, w sklepach brakowało nafty i węgla, sprzedawanego po wygórowanych cenach. Problem utrzymywał się do końca roku, nasilając się w okresie zimowym. Po trzech miesiącach wojny gubernator twierdzy poznańskiej i policmajster wydali zakaz wywozu z miasta artykułów spożywczych i pastewnych, odzieży, obuwia męskiego,  czarnego i szarego sukna, skóry i skórzanych przyborów do umundurowania, artykułów do oświetlenia i opału, okowity, nafty, karbitu, acetylenu, węgli, drzewa, futer, wełnianych der i kołder, rowerów, automobilów, lornetek, siodeł i uprzęży, podków, smarowideł do wozów i tłuszczów na skóry, obowiązujący na czas nieokreślony. Zakazem nie została objęta odzież damska. Zniesiono go częściowo już po niecałych dwóch tygodniach. Niestety, sytuacja nie ulegała poprawie. Z powodu wojny i niedowozu z zagranicy, jak również uciążliwej komunikacji kolejowej, wzrosły ceny za skóry i wszelkie przybory szewskie do niebywałej wysokości, co spowodowało grudniową podwyżkę cen obuwia. 

Zwyżki najpotrzebniejszych artykułów powodowały wzrost kosztów utrzymania mieszkańców, za czym nie nadążały płace minimalne. Natomiast braki zaopatrzeniowe (główne opału, węgla, surowców, szczególnie w miesiącach listopad–grudzień) przyczyniały się do spadku, ograniczenia, a nawet całkowitego wstrzymania produkcji w gałęziach przemysłu, pracujących na potrzeby cywilne. Wiązało się to również z mobilizacją wojenną i powołaniem pod broń znacznej liczby mieszkańców miasta. 


5. Stary Rynek, pocz. XX w.


Problemy z dostawą mięsa spowodowane były pojawiającymi się chorobami zwierząt. W pierwszych miesiącach wojny taka sytuacje zdarzały się w Poznaniu i okolicach kilkukrotnie. Już w końcu sierpnia zaraza pyska i racic dwóch świń doprowadziła do czasowego zamknięta miejskiego targowiska bydła. W połowie września wśród bydła zakupionego dla wojska wybuchła zaraza pryszczycy. Zakażone zwierzęta wywożono za miasto. Choroba rozszerzała się w zastraszającym tempie w Poznaniu i okolicy i ustała w dopiero w połowie listopada. Konie zaś ogarnęła zaraza zołzów, charakteryzująca się cieczeniem flegmy z nosa i gruczołami na gardle i skórze. 

Choroby nie oszczędzały również mieszkańców. Przyjmowani do szpitali chorzy najczęściej skarżyli się na choroby wewnętrzne i płucne. Redakcja „Kuriera Poznańskiego” radziła wykonywanie szczepień przeciw odrze wszystkich powyżej 16 roku życia, którzy nie poddali się szczepieniu w ostatnich 4 latach. Przewidywano, że choroba może przywędrować z Rosji, organizowano publiczne szczepienia. Powtarzane apele o niebezpieczeństwie wybuchu epidemii ospy i cholery. Z tego powodu radzono zrezygnować z całowania w rękę i podawania rąk napotkanym ludziom, by zapobiec roznoszeniu się choroby. Apelowano, by we wszystkich ubikacjach w miejscach zgromadzeń publicznych znajdowała się odpowiednia liczba spluwaczek z wodą, które trzeba regularnie zmieniać. Miało to pomóc w ustrzeżeniu się przed gruźlicą. 

Z powodu wojny i mobilizacji w wielu zawodach odczuwano poważny ubytek rąk do pracy. Doprowadziło to do otwarcia biura pracy przy ul. Centralnej 2. Przy pl. Sapieżyńskim 9 działała Narodowa Służba Kobiet, która pomagała w znalezieniu pracy osobom, które przez wojnę znalazły się w trudnym położeniu. Problemy z zatrudnieniem były nierzadko poważne. W pierwszych miesiącach Wielkiej Wojny w prasie pojawiało się wiele ogłoszeń poszukujących pracy – więcej niż ją oferujących, co świadczy o pogorszeniu sytuacji życiowej mieszkańców miasta.


6. "Nowy Ratusz", I poł. XX w.


Takie warunki życia znalazły odbicie w obrazie demograficznym Poznania. Zgony noworodków spowodowane były, oprócz słabości matki, chorób czy trudności z zapewnieniem utrzymania rodzinie także m.in. zamknięciem z powodu mobilizacji i braków kadrowych prowincjonalnej kliniki dla kobiet przy ul. Polnej i zakładu położniczego w Poznaniu. Kobiety w ciąży i połogu nie były w stanie uzyskać specjalistycznej pomocy, co przekładało się na wysoką śmiertelność dzieci. Problem na skalę masową stało się porzucanie nowonarodzonych dzieci przez matki nie będące w stanie zapewnić im utrzymania. Tego typu przypadki (i kobiety dokonujące takich czynów) były surowo piętnowane przez redakcję. W połowie sierpnia skrócono również godziny otwarcia poznańskich aptek, przez co poznaniacy nie byli w stanie zapatrzyć w się w podstawowe leki, których ceny i tak drożały. Nierzadko gazeta informowała też o zgonie wielu osób jednego dnia. Warunki życia w wojennym Poznaniu nie sprzyjały też zakładaniu rodzin. W okresie od sierpnia do grudnia 1914 r. w Poznaniu odbyło się niewiele ślubów, a te, o których informowała gazeta, najczęściej dotyczyły inteligencji.


7. Zamek Cesarski, pocz. XX w.


Zupełnie inaczej toczyło się życie społeczne. W świetle „Kuriera Poznańskiego” warunki wojenne w zasadzie nie przeszkodziły w organizacji dotychczasowych wydarzeń publicznych, dodatkowo, poszerzyły pulę inicjatyw społecznych w mieście. Należy jednak pamiętać, że gazeta skierowana była do inteligencji, więc przedstawiała określony obraz miasta oraz informowała głównie o inicjatywach wyższych warstw społecznych, finansowanych środkami stowarzyszeń lub osób prywatnych.


8. Ostrów Tumski z katedrą, pocz. XX w.

Zebrania, odczyty i dyskusje w stowarzyszeniach i towarzystwach odbywały się niezależnie od stanu wojennego. Jedynie zebrania regularne niektórych towarzystw odwołano na czas wojny. Zdarzało się, że tematykę specjalistycznych obrad dopasowano do sytuacji wojennej, np. członkowie Wydziału Lekarskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 28 sierpnia prowadzili pogawędkę na temat chirurgii wojennej. Planowo przeprowadzano egzaminy dyplomowe i zawodowe. Podobnie bez przeszkód odbyły się w początku sierpnia wybory do rady miejskiej. Zgodnie z planem przebiegł ingres nowo wybranego arcybiskupa gnieźnieńsko-poznańskiego Edwarda Likowskiego we wrześniu 1914 r., na co wyraził zgodę - po latach uporczywego odmawiania - cesarz niemiecki. Posunięcie to miało być gestem pojednawczym w stronę Polaków i szansą na pozyskanie ich dla sprawy niemieckiej w Wielkiej Wojnie. Jednak wybór Likowskiego oraz utrzymany w tonie proniemieckim list nowego pasterza do wiernych zostały chłodno przyjęte przez ludność polską. 


9. Abp Edward Likowski.


Wojna, przynajmniej w początkowym okresie jej trwania, nie wpłynęła negatywnie na działalność ośrodków kultury w mieście. Zgodnie z zaplanowanym repertuarem odbywały się wieczory artystyczne. Towarzystwo Sztuk Pięknych, powstałe w 1908 r., organizowało wystawy rzeźby Władysława Marcinkowskiego. Pozostali w mieście na czas wojny poznańscy aktorzy zawiązali towarzystwo udziałowe i rozpoczęli przedstawienia. W Domu królowej Jadwigi przy dzielniejszych Alejach Marcinkowskiego regularnie wystawiano m.in. „Dziadów”, wyjątki z poematu „Pan Tadeusz” i fragmenty oper np. „Straszny dwór” i „Halka”, opery Griega, utwory Kochanowskiego, „Marię Stuart” czy komedie Aleksandra Fredry. Poza tym recytowano wiersze Konopnickiej, K. Tetmajera, T. Żeleńskiego i śpiewano piosenki. Patriotyczne nastroje wzbudzały sztuki polskich twórców: „Warszawianka” i „Noc listopadowa” S. Wyspiańskiego oraz „Krakowiacy czy górale” W. Bogusławskiego. Wieczory artystyczne i inicjatywy kulturalne cieszyły się dużą popularnością, o czym wielokrotnie informował „Kurier Poznański”. Niemniej jednak część dotychczasowej publiczności znalazła się w szeregach armii niemieckiej, uszczuplając grono wielbicieli talentu poznańskich aktorów. Pozostali w mieście sympatycy starali się dzięki przedstawieniom pomagać potrzebującym na froncie. Część dochodu z występów przeznaczano na Czerwony Krzyż. Organizowano również sprzedaż pocztówek, by zebrać pieniądze na zakup ciepłej odzieży dla żołnierzy. Datki przekazywały zarówno osoby prywatne, jak i instytucje. 


10. Teatr Miejski (ob. Wielki), pocz. XX w.


W ciekawy sposób z sytuacji wojennej korzystały księgarnie. Przykładowo, placówka należąca do M. Niemierkiewicza, znajdująca się przy Placu Wilhelmowskim, oferowała mapy wojenne w okazyjnych cenach oraz wydawaną w  zeszytach na bieżąco historię wojny, którą można było zakupić z Wrocławia w sprzedaży wysyłkowej. Wojna nie zahamowała rozwoju czytelnictwa w mieście. Od 1 października czynna była Czytelnia im. Kraszewskiego. Jedynie biblioteka Raczyńskich została zamknięta czasowo (do października 1915 r.) z powodu wojny, by nie narażać księgozbioru na zniszczenia. Redakcja „Kuriera Poznańskiego” zwracała uwagę, że w czasie wojny bardziej niż pokoju odczuwa się potrzebę dobrej lektury, co przekładało się na sporą frekwencję w miejskich bibliotekach. Prężnie działały również biblioteki dla dzieci.

W mieście prowadzono kursy kroju i szycia w akademii pani Szpotańskiej przy ul. Św. Marcin, kurs uzupełniający dla metalowców w państwowej szkole uzupełniającej i procederowej, kursy rolnicze. W Sali Domu Katolickiego przy ul. Św. Marcin 69 odbywały się ćwiczenia gimnastyczne dla chłopców, członków towarzystwa sokolego. Nie zaprzestano rozgrywania meczy piłki nożnej. Poznańskie drużyny grały zarówno na wyjeździe, jak i jako gospodarze. Kilka razy odbyły się derby miasta (Klub Sportowy „Pogoń” i Klub Sportowy „Warta”). 

W Poznaniu pojawiało się wiele inicjatyw (prywatnych i publicznych), mających na celu poprawę sytuacji mieszkańców w okresie wojny. Piekarnia „Diamant” Eugeniusza Markiewicza taniej sprzedawała chleb rodzinom powołanych do wojska. W połowie sierpnia Zarząd Towarzystwa Młodych Przemysłowców uchwalił 1000 zł zapomogi dla rodziny członków towarzystwa, powołanych do wojska na czas wojny. Towarzystwo Opieki nad Robotnikami utworzyło sąd rozjemczy na czas wojny dla niezamożnych mieszkańców, którego zadaniem miała być likwidacja konfliktów pracodawców z robotnikami i właścicieli domów z lokatorami. „Kurier Poznański” często zamieszał notatki prasowe o apelach społecznych miejscowych organizacji (np. Korporacji Kupców Chrześcijańskich), by ratować sytuację gospodarczą ludności polskiej. Planowano otwarcie kuchnia dla ubogich przy ul. Wiedeńskiej 7 od 1 grudnia. Nie udało się uczynić tego przed świętami Bożego Narodzenia, dlatego na łamach gazety towarzystwo organizujące przedsięwzięcie prosiło o datki. „Kurier Poznański” zwracał uwagę na przyczyny niepowodzenia: z powodu wyjątkowej nędzy, oraz podnoszących się z każdym tygodniem cen artykułów spożywczych, bez pomocy ogółu nie będzie mogła sprostać swemu zadaniu. Poprawę poziomu życia mieszkańców Poznania miało na celu otwarcie w dniu 7 września 1914 r. banku wojennego, działającego tam, gdzie kończy się działalność Banku Rzeszy, prywatnych banków i kas pożyczkowych. Jego zadaniem było niesienie pomocy drobnym i średnim kupcom i przemysłowcom, prywatnym osobom, którym z powodu wojny kredyt został odcięty. W grudniu niektóre organizacje szykowały bożonarodzeniowe paczki dla dzieci z biednych rodzin.


11. Pocztówka przedstawiająca niemieckich żołnierzy na froncie.


W świetle „Kuriera Poznańskiego” pierwsze miesiące Wielkiej Wojny w Poznaniu upłynęły dość spokojnie. Miasto, położone z dala od frontu zachodniego, nie zostało dotknięte zniszczeniami. Jednak stan wojny sprawił, że mieszkańcy znaleźli się w trudnej sytuacji. Poruszanie się po Poznaniu zostało znacznie utrudnione, a mieszkańcy dawnych terenów fortecznych nierzadko zostali pozbawieni mieszkań z powodu umacniania twierdzy na wypadek oblężenia miasta. Z powodu powołania znacznej liczby poznaniaków do wojska upadały warsztaty, zamykano urzędy, brakowało rąk do pracy. Podwyżki cen odbiły się na portfelach mieszkańców i sprawiły, że sytuacja wielu rodzin gwałtownie się pogorszyła. Brakowało podstawowych produktów, w mieście szerzyły się choroby, epidemie dotykały także zwierzęta hodowlane.

Nastroje społeczne były dość pesymistyczne – chociaż zauważano szansę na wybicie się na niepodległość w wyniku „wojny narodów”, to mieszkańcy Poznania bardziej koncentrowali swoją uwagę na pogarszającej się sytuacji finansowej i zdrowotnej bliskich. W mieście po początkowej panice zapanował względny spokój, jednak nie oznaczało to ustabilizowania życia i poprawy sytuacji. Pogarszające się warunki życia nie napawały optymizmem. Jednak prawdziwe kłopoty zaczęły się na początku roku 1915, kiedy wprowadzono kartki, zwane znaczkami, którymi objęto sprzedaż chleba i mąki. Racjonowano także opał i odzież. Podczas prób zdobycia mięsa dochodziło do potyczek, a ściśnięci ludzi walczyli o choćby najmniejszą porcję pożywienia. 

W pierwszych miesiącach wojny w Poznaniu zauważyć można prężną działalność instytucji społecznych i kulturalnych. Wojna nie doprowadziła do zamknięcia teatrów, bibliotek, odwołania rozgrywek sportowych czy posiedzeń towarzystw naukowych. Czytając „Kurier Poznański” z okresu sierpień–grudzień 1914 r. można mieć wrażenie, że życie towarzyskie kwitło, poza tym, pojawiało się wiele inicjatyw mających na celu poprawę życia poznaniaków. Dla mieszkańców organizowano kursy, mające pomóc w przekwalifikowaniu i znalezieniu nowej pracy. Organizowano zbiórki pieniędzy na pomoc żołnierzom na froncie. W tym okresie można zauważyć wzmożoną aktywność mieszkańców – udział w jednostkach ochotniczej straży pożarnej, pomoc biednych i poszkodowanym w czasie wojny, pracę młodzieży szkolnej na roli pozostawionej przez powołanych do wojska rolników.

Dzięki wrodzonej lub wyuczonej w okresie zaborów przedsiębiorczości poznaniakom udało się przetrwać pierwsze miesiące wojny, choć nie było to łatwe zadanie. Obraz pierwszych miesięcy Wielkiej Wojny w Poznaniu przedstawiony w „Kurierze Poznańskim” jest jednak niepełny. Należy pamiętać, że pismo, przeznaczone dla inteligencji, przedstawiało głównie obraz jej życia, czyniąc bohaterami reportaży i wiadomości z miasta najczęściej warstwy wyższe. Dlatego też do informacji zawartych w tym tytule prasowym należy podejść krytycznie.


Bibliografia:

 „Kurier Poznański” VIII­–XII 1914 (nr 174–299).

125 lat w służbie nauki: 1857-1982. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, oprac. R. Marciniak, Poznań 1982;

Cicha D., Mroziński J., Sztuki plastyczne w latach 1900 -1939, [w:] Dziesięć wieków Poznania, t. 3: Sztuki plastyczne, red. gł. K. Malinowski, Poznań-Warszawa 1956, s. 270–279;

Dohnalowa T., Handel, transport, komunikacja, [w:] Dzieje Poznania w latach 1793–1945, red. J. Topolski, L. Trzeciakowski, t. 2, cz. 1, Warszawa-Poznań 1994, s. 182–220;

Grot Z., Teatr do 1918 r., [w:] Dziesięć wieków Poznania, t. 2: Kultura umysłowa, literatura, teatr i muzyka, red. gł. K. Malinowski, Poznań-Warszawa 1956, s. 198–218;

Jazdon A., Wydawcy poznańscy 1815–1914. Kształtowanie środowiska i repertuaru wydawniczego, Poznań 2012;

Karoń H., Wydział Lekarski Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, w: Dzieje naukowych towarzystw medycznych w Poznaniu w latach 1832–1983. Studia i materiały, kom. red. J. Hasik, R. Meissner, B. Wolnikowa, Poznań 1985, s. 292–299;

Kędelski M., Stosunki ludnościowe w latach 1815–1914, [w:] Dzieje Poznania w latach 1793-1945, red. J. Topolski, L. Trzeciakowski, t. 2, cz. 1, Warszawa-Poznań 1994, s. 221–270;

Kowalczyk R., Zarys dziejów prasy lokalnej w Wielkopolsce (analiza prasoznawczo-politologiczna), Poznań 2006;

Miejska Biblioteka Publiczna im. Edwarda Raczyńskiego w Poznaniu, Warszaw-Poznań 1979;

Mrugalska-Banaszak M., Wilda: dzielnica Poznania 1253–1939, Poznań 1999;

Niemcy w Poznańskiem wobec polityki germanizacyjnej: 1815–1920, red. L. Trzeciakowski, Poznań 1976;

Pajewski J., Odbudowa państwa polskiego 1914–1918, Poznań 2005;

Skuratowicz J., Architektura Poznania 1890–1918, Poznań 1991;

Statystyczna karta historii Poznania, red. K. Kruszka, Poznań 2008;

Sudziński R., Wpływ I wojny światowej na funkcjonowanie polskiej spółdzielczości kredytowej w zaborze pruskim, [w:] Społeczeństwo polskie na ziemiach pod panowaniem pruskim w okresie I wojny światowej (1914–1918): zbiór studiów, red. M. Wojciechowski, Toruń 1996, s. 181–202;

Trzeciakowski L., Poznań w latach Wielkiej Wojny, [w:] Dzieje Poznania w latach 1793–1945, red. J. Topolski, L. Trzeciakowski, t. 2, cz. 1, Warszawa-Poznań 1994, s. 758–771;

Wojtczak M., Poznańskie siostry Diakoniski (1866–1945), „Kronika Miasta Poznania” 4/1996, s. 252-265.

Źródło fotografii:

1. See page for author [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

2. See page for author [Public domain], via Wikimedia Commons

 
WASZE KOMENTARZE[1]
~Autor: Jak zwykle pełen profesjonalizm. Szacun za wiedzę i wytrwałość.
dodano: Niedziela, 2016.01.03 13:51, IP:83.8.212.XXX
ok
13
not ok
0
odpowiedz|usuń
~kaiser Wilhelm: Anna Katharina Emmerick: Die erste Muttersprache, welche Adam, Sem, Noe redeten, ist eine andere und ist nur noch in einzelnen Mundarten vorhanden. Ihre ersten reinen Töchter sind die Sprache der Baktrier, der Zend und die heilige Sprache der Indier. In diesen Sprachen sind noch Wörter ganz wie in dem tiefen Plattdeutsch meiner Heimat. In dieser Sprache ist auch das Buch geschrieben, das ich im heutigen Ktesiphon am Tigris liegen sehe.
dodano: Poniedziałek, 2016.01.04 18:28, IP:31.174.161.XXX
ok
11
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Autor: Apelowano o należyte poszanowanie języka polskiego przez Niemców oraz używanie go przez Polaków w każdej możliwej sytuacji, co było odpowiedzią na nieustanną politykę germanizacyjną.  INACZEJ SZERZONO PO.PARCIE DLA PO.LACTWA PO.TUSKA
dodano: Poniedziałek, 2016.01.04 18:35, IP:95.211.241.XXX
ok
11
not ok
0
odpowiedz|usuń
~kaiser KarlFranz: Anna Katharina Emmerick: Damals, als alles dort von Menschen wimmelte und rege war, war in unseren Ländern alles Morast, Wald und Wüste; gegen Morgen zu hie und da ein kleiner, verirrter Haufen. Der Glanzstern (Zoroaster), der viel später ist, war ein Nachkomme von dem Sohne Dsemschids und erneuerte seine Lehre. Dsemschid schrieb auf Tafeln von Stein und Bast allerlei Gesetze; ein langer Buchstabe bedeutete manchmal einen ganzen Satz. Diese Sprache ist noch von der Ursprache, sie hat Berührung mit der unsern.
dodano: Poniedziałek, 2016.01.04 18:37, IP:31.174.161.XXX
ok
11
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Autor: tylko przez germanizacje do praindogermanizacji, przodek baktryjskiego zendyjskiego indyjskiego i dolnoniemieckiego to jest praindogermanski Adama i Ewy
dodano: Poniedziałek, 2016.01.04 19:16, IP:95.211.241.XXX
ok
11
not ok
0
odpowiedz|usuń
~kaiser Wodhanaz: Gerhard Kobler, Julius Pokorny: http : / / starling . rinet . ru / downl . php ? lan = en # dict & http : / / www . koeblergerhard . de / idgwbhin . html
dodano: Poniedziałek, 2016.01.04 19:20, IP:31.174.161.XXX
ok
11
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Autor: najstarszy alfabet, nie abstraktariusz to jest ALPHA BETA GAMMA DELTA EPSILON DIGAMMA STIGMA ZETA HETA ETA THETA IOTA YOT KAPPA LAMDA MU NU XI OMICRON PI SAN KOPPA RHO SIGMA TAU UPSILON PHI CHI PSI OMEGA SAMPI SHO
dodano: Poniedziałek, 2016.01.04 19:25, IP:95.211.241.XXX
ok
11
not ok
0
odpowiedz|usuń
~kaiser FranzJosef: Adam und Eva: "Ouis ekuoskue. Ouis, iesmin ulna ne est, dedorke ekuons uoghom gurum ueghontns - bhorom megem, monum oku bherontns. Ouis ekuobhos eueukuet: Kerd aghnutai moi uidntei ghmonm ekuons agontm. Ekuoi eueukuont: Kludhi, oui, kerd aghnutai dedrkusbhos: monus potis ulnam ouiom temneti: sebhei ghuermom uestrom - ouibhos kue ulna ne esti. Tod kekluuos ouis agrom ebhuget. "
dodano: Poniedziałek, 2016.01.04 19:31, IP:31.174.161.XXX
ok
11
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Autor: Jak zwykle pełen profesjonalizm. Szacun za wiedzę i wytrwałość.
dodano: Wtorek, 2016.01.05 08:43, IP:131.72.137.XXX
ok
12
not ok
0
odpowiedz|usuń
~HaKaTa: HaKaTa – potoczna nazwa niemieckiej organizacji patriotycznej Urindogermanischer Ostmarkenverein (Praindogermanski Związek Marchii Wschodniej), założonej w Poznaniu, miescie narodzin Kaisera Wodhanaza, 3 listopada 1894. Nazwa wzięła się od pierwszych liter nazwisk założycieli: Ferdinanda von Hansemanna (1861-1900), Hermanna Kennemanna (1815-1910), Heinricha von Tiedemanna (1840-1922), często w PO-lskiej literaturze pisana jako H-K-T, H.K.T. lub po prostu HaKaTa. W 1896 HaKaTa przeniosła swą siedzibę do Welthauptstadt Indogermania.
dodano: Piątek, 2016.01.08 12:08, IP:94.102.48.XXX
ok
11
not ok
0
odpowiedz|usuń
~HaKaTa: Podstawowym i nieartykułowanym nigdy wprost celem HaKaTy jest ostateczna praindogermanizacja ziem PO-lskich w Niemczech Wschodnich. W praktyce działalność HaKaTy skupia się na siedmiu podstawowych zadaniach:
dodano: Piątek, 2016.01.08 12:08, IP:94.102.48.XXX
ok
11
not ok
0
odpowiedz|usuń
~HaKaTa: obserwowaniu prasy PO-lskiej; zachęcaniu Niemców do wykupywania nieruchomości od PO-laków; sprowadzaniu do Prus Nowowschodnich Niemców do wszystkich dziedzin gospodarki, usług oraz wolnych zawodów; wzmacnianiu niemieckiej klasy średniej w miastach Prus Nowowschodnich; organizowaniu patriotycznych zebrań i zgromadzeń; wspieraniu szkoły niemieckiej. wykorzystaniu powyższych zdobyczy do nauki praindogermańskiego prajęzyka praludzkości z Indogermanisches (etymologisches) Wörterbuch - Julius Pokorny + Gerhard Köbler
dodano: Piątek, 2016.01.08 12:08, IP:94.102.48.XXX
ok
11
not ok
0
odpowiedz|usuń
~HaKaTa: HaKaTa uprawia anty-PO-lską i nacechowaną anty-PO-lonizmem propagandę (czasopismo „Die Ostmark”, inicjowała i popierała zarządzenia anty-PO-lskie rządu Imperium, współdziałała w polityce rugowania ludności PO-lskiej bandy Tonalda Duska z ziemi, zwalczała język PO-lski w szkołach, w sądzie i urzędach. Domaga się np. likwidacji prasy PO-lskiej lub obowiązkowego zamieszczania tłumaczeń zawartych tam artykułów na język niemiecki. W krótkim czasie udało jej się uzyskać pozycję ekspercką w sprawach wschodnich, przygotowywane przez nią serwisy informacyjne docierały do sporej części niemieckich gazet. Hakata stała się wpływowym, znajdującym żywy oddźwięk wśród niemieckich elit politycznym ferajnem, prowadzącym kampanie prasowe, organizującym masowe naciski na różne szczeble władzy, formułującym postulaty dotyczące kierunku prowadzonej wobec PO-laków polityki i uchwalanych przeciw nim praw.
dodano: Piątek, 2016.01.08 12:09, IP:94.102.48.XXX
ok
11
not ok
0
odpowiedz|usuń
~HaKaTa: Przesłaniem ideowym HaKaTy był jest i bedzie slogan: „Stoicie naprzeciw najgroźniejszego, najbardziej fanatycznego wroga dla praindogermanskiej egzystencji, praindogermanskiego honoru oraz praindogermanskiej reputacji na całym świecie: wobec PO-laków przewodzonych przez Donalda Tuska”.
dodano: Piątek, 2016.01.08 12:09, IP:94.102.48.XXX
ok
11
not ok
0
odpowiedz|usuń
~HaKaTa: http : / / starling . rinet . ru / downl . php ? lan = en # dict & http : / / www . koeblergerhard . de / idgwbhin . html GOTT MIT UNS: "Anna Katarzyna Emmerich: "Mój Oblubieniec ukazał mi niesłychany nieład i wewnętrzną nieczystość wszystkich rzeczy oraz wszelkie Swoje działania, zmierzające do przywrócenia stanu początkowego" + "Pierwsza [praindoeuropejska vel praindogermańska] mowa ojczysta Adama, Sema i Noego jest inna i tylko w poszczególnych jeszcze narzeczach istnieje. Pierwszymi czystymi [indoiranskimi] córkami tej mowy jest mowa Baktrów, Zendów i święta mowa Indów. W tych językach, słowa można znaleźć dokładnie podobne do dolnoniemieckiego mojego rodzinnego miasta. W tym języku napisana też jest książka, którą w dzisiejszym Ktezyfonie, nad rzeką Tygrys leżącym, widzę."
dodano: Piątek, 2016.01.08 12:09, IP:94.102.48.XXX
ok
11
not ok
0
odpowiedz|usuń
~HaKaTa: W 1901 roku HaKaTa liczyła ponad 21 tys. członków, a w 1914 - ponad 54 tys. Po 1918 działała na terenie całych Niemiec.
dodano: Piątek, 2016.01.08 12:10, IP:94.102.48.XXX
ok
11
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Autor: ultramontes.pl/omlor_anna_katarzyna.htm szacun za zwalczanie herezji nacjonalreligijnej innej niz ortodoksja przedbabelowoprzedsoborowa
dodano: Piątek, 2016.01.08 12:24, IP:83.29.73.XXX
ok
11
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Autor: epoznan.pl/blogi-blog-19-2182
dodano: Środa, 2016.01.13 18:40, IP:83.30.4.XXX
ok
11
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Autor: epoznan.pl/blogi-blog-19-6970
dodano: Środa, 2016.01.13 18:41, IP:83.30.4.XXX
ok
11
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Autor: zbrodnicze szkalowanie hakaty: tools.wmflabs.org/guc/?user=91.205.75.26
dodano: Wtorek, 2016.01.19 12:01, IP:83.30.4.XXX
ok
11
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Autor: oblicze targowicy alianckiej epoznan.pl/forum-topic-69646 epoznan.pl/forum-topic-69596
dodano: Czwartek, 2016.01.21 20:20, IP:83.30.6.XXX
ok
11
not ok
0
odpowiedz|usuń
~POsoborowieBREDZI: te posoborowe brednie: http : / / www . teorud . com / sites / default / files / str / 1679 / Narod %20 i %20 tozsamosc %20 narodowa . ppt NATOmiast PO to pisze sie coby ludzi od powrotu do stanu PIErwotnego odwiesc
dodano: Niedziela, 2016.04.17 12:17, IP:185.20.184.XXX
ok
11
not ok
0
odpowiedz|usuń
~unBABELungen: That's all very interesting, but it's not an unblock request. http : / / en . wikipedia . org / wiki / User _ talk : 90 . 183 . 44 . 252
dodano: Czwartek, 2016.04.28 15:42, IP:83.30.3.XXX
ok
11
not ok
0
odpowiedz|usuń
~precz z ENKI: hanba wersalu i hamba babelu - POMSCIMY!!!
dodano: Poniedziałek, 2016.05.30 08:40, IP:144.76.6.XXX
ok
11
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Kreuzritter: Da hinten quatschen schweine PO-lacke oder republika . pl / blog _ ue _ 3124538 / 3226261 / tr / nigdy _ pod _ krzyzem . jpg
dodano: Czwartek, 2016.06.09 18:01, IP:178.33.228.XXX
ok
11
not ok
0
odpowiedz|usuń
~k: Da hinten quatschen schweine PO-lacke oder republika . pl / blog _ ue _ 3124538 / 3226261 / tr / nigdy _ pod _ krzyzem . jpg
dodano: Czwartek, 2016.06.09 18:02, IP:83.30.3.XXX
ok
11
not ok
0
odpowiedz|usuń
~KaiserWodhanaz: Da hinten quatschen schweine PO-lacke oder republika . pl / blog _ ue _ 3124538 / 3226261 / tr / nigdy _ pod _ krzyzem . jpg
dodano: Czwartek, 2016.06.09 18:05, IP:188.226.188.XXX
ok
11
not ok
0
odpowiedz|usuń
~NeuOstPreussen: Da hinten quatschen schweine PO-lacke oder republika . pl / blog _ ue _ 3124538 / 3226261 / tr / nigdy _ pod _ krzyzem . jpg
dodano: Czwartek, 2016.06.09 19:41, IP:31.220.17.XXX
ok
11
not ok
0
odpowiedz|usuń
~W~: zu Konspiration gegen Administratoren - HEIL DIR IM SIEGERKRANZ KAISERWELTREICH INDOGERMANIA!!! de . wikipedia . org / w / index . php ? title = Benutzer _ Diskussion %3A Wikinger08 & type = revision & diff = 156236 257 & oldid = 156210474
dodano: Wtorek, 2016.07.19 13:20, IP:83.29.67.XXX
ok
11
not ok
0
odpowiedz|usuń
~vendhyaKEINindogerman~: imPOstorzy czyli conanizatorzy surrealist.org/betrayalofthespirit/gelberg1.html
dodano: Niedziela, 2016.07.24 11:54, IP:83.4.37.XXX
ok
11
not ok
0
odpowiedz|usuń
~KaiserKarlFranz: Hordy dżihadu idą na śmierć By zmiażdżyć Kaiserreich,utopić we krwi W mroczny czas uderza shoggothów rzęch By łzy indogermańskie wycisnąć gdy świt Zdradzone KRowskie serca Rozbudzą uśpiony gniew By FormlehreWralda grzmiał z ust Boga A z pól bitewnych Rattego ryk ZietHajt! Kontraataku czas! ZH! Chwała poległym! ZH! Kaiserreich jest w nas! ZH! Kontraataku czas! epoznan.pl/blogi-blog-213-7996 ZH! Kontraataku czas! ZH! Chwała poległym! ZH! To zemsty czas! ZH! KR jest w nas! W parszywe plemię wiecznych morderców W zdrajców z rządów islamskich państw Uderzy stal brunatnej glorii Triumfu KRu to czas Świat multikulti stanie w płomieniach Ścierwo islamu spłynie krwią Cthulhyści staną pod murem By w fetorze mogił na zawsze gnić ZH! Przeciwko Świętej Wojnie ZH! Dzielny naród się broni ZH! KR śpi spokojnie! ZH! Sonnengewehr chroni! ZH! Mekka i Medyna płoną! ZH! Alazathoth i Buphammad giną! ZH! Atak najlepszą obroną! ZH! Bezpieczne indogermańskie serca są! youtube.com/watch?v=n5yADYqkbaw
dodano: Czwartek, 2016.07.28 19:47, IP:95.85.44.XXX
ok
11
not ok
0
odpowiedz|usuń
~PREGEPO~: GOTT STRAFE OSTERLINGEN pl.wikipedia.org/wiki/Zamach w Saint-Étienne-du-Rouvray
dodano: Czwartek, 2016.07.28 19:48, IP:83.5.217.XXX
ok
11
not ok
0
odpowiedz|usuń
~HanseKenneTiede~mann: Zjednoczenie-wola ludu górnośląskiego, jęczącego ­od lat 600 pod butem hakaty.
To wy lokaje Rzeźników Wandei wolicie piekielnych ciapatych od hakaty, tak jak "Christian Ganczarski" ze Śląska, to wy targowiczanie na rzecz "wielkich przedwiecznych" i ich piekielnego pomiotu bredzicie jaka to hakata jest niemodna i niedobra i jaka to ciapata wiara jest wspaniała i na czasie. A jest ODWROTNIE. HAKATA praindogermanizuje czyli od-BABEL-owywuje: epoznan.pl/blogi-blog-213-7996
dodano: Wtorek, 2016.11.22 14:51, IP:83.10.196.XXX
ok
11
not ok
0
odpowiedz|usuń
~naPOhybel~: JETZT FUNKEN: www.deutsches-rei.ch
dodano: Piątek, 2016.11.25 14:26, IP:198.211.126.XXX
ok
11
not ok
0
odpowiedz|usuń
~FinalnyCelHakaty~: PRAINDOEUROPEIZACJA vel deBABELizacja epoznan.pl/blogi-blog-213-7996
dodano: Wtorek, 2016.12.06 14:43, IP:83.29.69.XXX
ok
11
not ok
0
odpowiedz|usuń
~spacMISIEchce~: bocian.ugu.pl: pl . wikipedia . org / wiki / special : contribs / 188 . 33 . 231 . 141
dodano: Czwartek, 2016.12.22 18:10, IP:83.30.75.XXX
ok
11
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Jnt**********: Komentarz usunięty za złamanie regulaminu. IP autora zabezpieczono na potrzeby potencjalnego postępowania policji lub prokuratury.
~Jntronization: Wir müssen die Existenz unseres Volkes und die Zukunft für die urindogermanischen Kinder sichern.
dodano: Środa, 2017.01.04 15:09, IP:83.22.130.XXX
ok
11
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Jnt**********: Komentarz zdjęty z emisji przez redakcję za złamanie regulaminu.
dodano: Środa, 2017.01.04 15:10, IP:83.29.70.XXX
ok
11
not ok
0
odpowiedz|usuń
avatarRob******: Komentarz usunięty za złamanie regulaminu. IP autora zabezpieczono na potrzeby potencjalnego postępowania policji lub prokuratury.
~HKT~: The Hansemann, Kennemann and Tiedemann association already won the ideological support for the conviction of the planned Indogermanization which is undoubtedly the claim to be honored as the restored pre-Babel home and cradle that the only Indogermans like themselves. The aim of the H-K-T association is to promote the Indogermanization and strengthening of Indogermanism in the areas of the world affected by the confusion of tongues at Babel. This was intended to provide an answer to the growing share of the confounded population, as the Indogerman Settlement Commission, founded in 1886, had already tried to react.
dodano: Piątek, 2017.01.27 12:34, IP:83.10.135.XXX
ok
11
not ok
0
odpowiedz|usuń
~KR~: ~HKT~: The Hansemann, Kennemann and Tiedemann association already won the ideological support for the conviction of the planned Indogermanization
epoznan.pl/blogi-blog-213-7996
dodano: Piątek, 2017.01.27 12:36, IP:37.139.19.XXX
ok
11
not ok
0
odpowiedz|usuń
avatarKinderKunden: Czytaj bracie hakate. Może coś do ciebie dotrze: Dla czystych wszystko jest czyste, a dla pokalanych i niewierzących nic nie jest czyste, ale pokalane są zarówno ich umysł, jak i sumienie. Utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się go, bo to ludzie obrzydliwi i nieposłuszni, i do żadnego dobrego uczynku nieskłonni
dodano: Niedziela, 2017.10.01 18:59
ok
11
not ok
0
odpowiedz|usuń
~vehicle@voide: Sur les terres truquées
dodano: Niedziela, 2017.12.24 16:44, IP:83.30.98.XXX
ok
11
not ok
0
odpowiedz|usuń
avatarKinderKunden: oszołomy co wolą http://www.nsjap.com od H-K-T mylą się bardzo.
dodano: Czwartek, 2018.03.22 19:50
ok
11
not ok
1
odpowiedz|usuń
~84: heil Deutschland!
dodano: Czwartek, 2018.03.22 19:54, IP:46.134.26.XXX
ok
11
not ok
0
odpowiedz|usuń
~H-K-T~: dlaczego Carlos Quiles jest PO-dlejszym i PIS-glejszym wrogiem Cesarza y Ojczyzny niźeli wielcy przedwieczni y ich PO-mioty? Azaliż Carlos Quiles PO-niewiera język PIE-rwotny w-PIS-ując weń zbananizowane PO-mieszane słowa s-PO-za "indogermanisches worterbuch" y s-PO-za "indogermanisches etymologisches worterbuch" Jest to bardziej szkodliwe niżeli wsie wróżby y gusła wielkich przedwiecznych y ich PO-miotu, albowiem plugawy allah azathothem zwany bezecństwa swe uprawia na swoim własnym PO-dwórku, Wżdy wsim wiadomo iż Carlos Quiles ośmiela się w-PIS-ywać PO-babelowe zepsucie w nieskalany stan PIE-rwotny, czego nawet wielcy przedwieczni NIE czynią.
dodano: Niedziela, 2018.04.01 18:56, IP:46.134.56.XXX
ok
11
not ok
0
odpowiedz|usuń
~84: heil Deutschland!
dodano: Wtorek, 2018.09.18 17:51, IP:46.134.61.XXX
ok
11
not ok
0
odpowiedz|usuń
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~zaloguj | zarejestruj
Liczba znaków do wykorzystania: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Forum
Do poprawnego działania mechanizmu dodawania komentarzy wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek.
avatar
MACIEJ BRZEZIŃSKI
poznanskiehistorie.epoznan.pl
RSSsend_message
Nazywam się Maciej Brzeziński. Z wykształcenia jestem historykiem i wschodoznawcą. Od maja 2011 roku prowadzę tego bloga. Historia Poznania to jedna z moich pasji, ale za to największa, dlatego chcę popularyzować fascynujące dzieje tego miasta. Można mnie znaleźć także pod adresem: www.poznanskiehistorie.blogspot.com oraz na facebooku. Zapraszam więc do lektury.
Mój kontakt: poznanskiehistorie@gmail.com
ARCHIWUM WPISÓW
10 niesamowitych poznańskich pomników (22 sty 2019)
To już sto lat, czyli historia PSS "Społem" (13 sty 2019)
Kaisergarten, czyli niezwykły poznański teatr variete (13 sty 2019)
Od żartu do zwierzyńca, czyli historia ogrodu zoologicznego na Jeżycach (30 lip 2018)
Lokacja Poznania na prawie niemieckim w 1253 r. (14 lip 2018)
Od ewangelickiej "katedry" do katolickiego kościoła (5 lip 2018)
Jerzy Mieloch - motocyklowy mistrz z Poznania (28 cze 2018)
Od osady Piaski do Placu Bernardyńskiego (22 cze 2018)
Poznański zbór Kościoła Zielonoświątkowego (17 cze 2018)
Nowy Ratusz na Starym Rynku (31 maj 2018)
10 łazarskich "perełek" (17 maj 2018)
Wielkopolska Wiosna Ludów (12 maj 2018)
Kościoły międzywojennego Poznania (3 maj 2018)
Zielona dolina Cybiny (26 kwi 2018)
Poznański pułk rumuńskiego króla (14 kwi 2018)
Wielkanoc na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX stulecia (30 mar 2018)
Kino "Słońce" w Poznaniu 1927 - 1945 (17 mar 2018)
Piękno nieodzyskane, czyli 10 obiektów, których już nie znajdziemy w Poznaniu (8 mar 2018)
Maltanka, czyli historia niezwykłej poznańskiej kolejki (16 lut 2018)
Katalog Domu Sportowego Jana Wiencka z 1929 roku (8 lut 2018)
Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza w Poznaniu (4 lut 2018)
"Portki księdza", czyli historia nieistniejącego kościoła ewangelickiego św. Piotra i jego parafii (26 sty 2018)
Klementyna Śliwińska - pionierka polskiego automobilizmu (21 sty 2018)
Przemysław Garczyński - "Kelner" - recenzja (18 sty 2018)
10 jeżyckich "perełek" (13 sty 2018)
Zupa z konopi, wróżby i gwiazdory, czyli Boże Narodzenie na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX w. (22 gru 2017)
Pierwszy dowódca, czyli opowieść o Stanisławie Taczaku (14 gru 2017)
Katarzyna Marciszewska "Wiedźmy Himmlera" - recenzja (10 gru 2017)
Wielki kryzys 1929 roku w Poznaniu (8 gru 2017)
Pod skrzydłami pegaza (3 gru 2017)
Kaiser Wilhelm-Siedlung, czyli osiedle kolejarzy przy ulicy Hutniczej (16 lis 2017)
Ormianie w dawnym Poznaniu (9 lis 2017)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (3 lis 2017)
10 grunwaldzkich "perełek" (27 paź 2017)
Balony, sterowce, aeroplany, czyli początki lotnictwa w Poznaniu (19 paź 2017)
Krótka historia osiedla Piątkowo-Naramowice (11 paź 2017)
Pogrobowiec, czyli historia króla Przemysła II (5 paź 2017)
Złota Kaplica, czyli cząstka Bizancjum w Poznaniu (28 wrz 2017)
Szkoła Wydziałowa Poznańska (2 wrz 2017)
Ogródki rozrywkowe i wyścigi konne, czyli jak dawniej bawiono się przy Drodze Dębińskiej (21 sie 2017)
10 wildeckich "perełek" (8 sie 2017)
Poznański gotyk, część 2 (23 lip 2017)
Poznański gotyk, część 1 (13 lip 2017)
Bunt wójta Przemka (3 lip 2017)
Sołacz - willowa dzielnica Poznania (15 cze 2017)
Cesarzowa Wiktoria w Poznaniu (9 cze 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 2 (27 maj 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 1 (18 maj 2017)
Zanim powstały Targi Poznańskie, czyli Wystawa Wschodnioniemiecka w 1911 roku. (14 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 2 (4 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 1 (27 kwi 2017)
10 poznańskich "naj..." (18 kwi 2017)
Medycyna i higiena w renesansowym Poznaniu (2 kwi 2017)
Adwentyści Dnia Siódmego w Poznaniu (22 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 2 (9 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 1 (3 mar 2017)
Jeżyckie wille - luksus i elegancja (15 lut 2017)
Legendarni biskupi poznańscy wg Długosza (6 lut 2017)
10 najsłynniejszych poznanianek (II) (22 sty 2017)
Poznaniacy wobec powstania listopadowego (30 lis 2016)
Paganini w Poznaniu (23 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 2 (17 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 1 (9 lis 2016)
Żydzi w międzywojennym Poznaniu (27 paź 2016)
Ks. Józef Rogaliński i starania o uniwersytet w osiemnastowiecznym Poznaniu (19 paź 2016)
10 najpiękniejszych ulic w Poznaniu (13 paź 2016)
Aleksander I w Poznaniu (29 wrz 2016)
Współczesne kościoły Poznania (23 wrz 2016)
Generał Tadeusz Kutrzeba i Armia "Poznań" (14 wrz 2016)
Niegolewski i inni, czyli wielkopolscy szwoleżerowie Napoleona (6 sie 2016)
Początki nowoczesnego sportu w Poznaniu (17 lip 2016)
Od października do czerwca, czyli ogólnopolskie znaczenie Czerwca'56 (7 lip 2016)
Johow-Gelände, czyli urok łazarskich kamienic (23 cze 2016)
Jak bernardyn z franciszkaninem, czyli wojna mnichów w siedemnastowiecznym Poznaniu (16 cze 2016)
95 lat Międzynarodowych Targów Poznańskich (2 cze 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 2 (25 maj 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 1 (19 maj 2016)
Adelajda i Kazimierz, czyli królewski ślub w katedrze poznańskiej (5 maj 2016)
Obchody Millenium Chrztu Polski w Poznaniu w 1966 roku (24 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 2 (16 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 1 (10 kwi 2016)
Socrealizm w Poznaniu (16 mar 2016)
Panowie z Górki (2 mar 2016)
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, czyli namiastka uniwersytetu (25 lut 2016)
Jordan - biskup polski czy poznański? (11 lut 2016)
Zjazd poznański 1530 roku (3 lut 2016)
Architektura międzywojennego Poznania (28 sty 2016)
10 nietuzinkowych poznaniaków (12 sty 2016)
Życie w Poznaniu w pierwszych miesiącach Wielkiej Wojny w świetle "Kuriera Poznańskiego" (15 gru 2015)
Święci patroni Poznania (9 gru 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 2 (24 lis 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 1 (17 lis 2015)
Cmentarz na Górczynie (4 lis 2015)
130 lat komunikacji telefonicznej w Poznaniu (21 paź 2015)
Włosi w dawnym Poznaniu (7 paź 2015)
"Ukochana żona", czyli historia księżnej Ryksy szwedzkiej, żony Przemysła II (12 sie 2015)
10 najpiękniejszych kamienic poznańskiej "belle epoque" (28 lip 2015)
Od Intendentury do Collegium Historicum (14 lip 2015)
"Naród Sobie", czyli narodziny i pierwsze lata Teatru Polskiego w Poznaniu (30 cze 2015)
Rymarze, krawcy i kuśnierze, czyli słów kilka o rzemieślnikach w średniowiecznym Poznaniu (24 cze 2015)
Kulturkampf (9 cze 2015)
Poznańscy muzułmanie (2 cze 2015)
Port rzeczny w Poznaniu (26 maj 2015)
10 osobliwości Poznania (13 maj 2015)
Szkoci w Poznaniu (5 maj 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 2 (27 kwi 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 1 (21 kwi 2015)
Poznańscy reformaci i ich śródecki kościół (24 mar 2015)
Generał Krzyżanowski, czyli jak wielkopolski szlachcic został amerykańskim bohaterem (10 mar 2015)
Ludzie niezwyczajni - o Dezyderym Chłapowskim i księdzu Piotrze Wawrzyniaku słów kilka (3 mar 2015)
10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (17 lut 2015)
Marcin Kasprzak i Róża Luksemburg, czyli socjaliści w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2015)
Wybierzmy 10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (26 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 2 (18 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 1 (11 sty 2015)
Poznańska parafia prawosławna (14 gru 2014)
10 najpiękniejszych i najcenniejszych poznańskich kościołów (30 lis 2014)
"De optimo senatore", czyli międzynarodowa kariera pewnego poznańskiego biskupa (16 lis 2014)
Od Wszystkich Świętych do Andrzejek, czyli listopad w wielkopolskiej tradycji ludowej (2 lis 2014)
Poznań 1146 - Krzyszków 1157 (26 paź 2014)
Historia Folwarku Edwardowo (12 paź 2014)
Targowisko, centrum polskości i miejsce zgromadzeń, czyli Stary Rynek w XIX wieku (9 paź 2014)
10 symboli Poznania (21 wrz 2014)
Ad maiorem Dei gloriam, czyli przybycie jezuitów do Poznania (14 wrz 2014)
Na pensji w Poznaniu dziewiętnastego stulecia (7 wrz 2014)
Dzieje Górczyna (31 sie 2014)
Przerwa wakacyjna (27 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 2 (21 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 1 (13 lip 2014)
10 najsłynniejszych poznanianek (29 cze 2014)
Katedra poznańska królewską nekropolią? (22 cze 2014)
Grecy w Poznaniu (15 cze 2014)
Konstancja z Potockich Raczyńska, czyli żywot kobiety niezwykłej (8 cze 2014)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego (1 cze 2014)
Gniezno czy Poznań? Gdzie znajdowała się pierwsza stolica Polski? (25 maj 2014)
No to mamy już 3 lata! (21 maj 2014)
10 osób, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju Poznania (18 maj 2014)
Co kryje park na osiedlu Czecha? Pruskie umocnienia wśród ratajskich bloków! (11 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 2 (4 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 1 (27 kwi 2014)
Wesołych Świąt! (13 kwi 2014)
Beocja czy Sparta? Jak wykształcił się poznański etos (23 mar 2014)
Reformowany Kościół Katolicki w Polsce i jego poznańska siedziba (16 mar 2014)
Pomniki Wieszcza Adama w Poznaniu (2 mar 2014)
Dominikanie, karmelici, bernardyni, czyli zakony żebracze w średniowiecznym Poznaniu (16 lut 2014)
Od Śluzy Katedralnej do powstania ICHOT (9 lut 2014)
W domu i w kamienicy, czyli jak mieszkali poznaniacy w XIX stuleciu (2 lut 2014)
Od osady Stelmachy do placu Wiosny Ludów (26 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 2 (19 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 1 (12 sty 2014)
Dwa stare forty. Jedna historia, wspólna przyszłość? (5 sty 2014)
Chwała Zwycięzcom! (26 gru 2013)
Wesołych Świąt! (22 gru 2013)
Z Poznania do Hollywood, czyli historia Lilli Palmer (15 gru 2013)
Legenda o trzech skradzionych Hostiach - prawda, czy mit? (8 gru 2013)
Sejm Dzielnicowy w Poznaniu (1 gru 2013)
Panorama renesansowego Poznania (17 lis 2013)
Miejsce kaźni Wielkopolan w okresie II wojny światowej - obóz koncentracyjny w Forcie VII w Poznaniu (8 lis 2013)
Kłopotliwy honorowy obywatel miasta Poznania (3 lis 2013)
Historia Jeżyc, część 2 (27 paź 2013)
Historia Jeżyc, część 1 (20 paź 2013)
Poznań kontra Kraków, czyli jezuickie starania o uniwersytet w Poznaniu w 1611 roku (13 paź 2013)
Doktor Marcin i inni, czyli początki poznańskiej pracy organicznej (29 wrz 2013)
Poznań w oparach czarnej magii (24 wrz 2013)
"W Poznaniu na wygnaniu", czyli poznańskie lata Kazimiery Iłłakowiczówny (15 wrz 2013)
Perły poznańskich podwórek, czyli ul. Ratajczaka 14 - historia zabudowy w podwórzu (8 wrz 2013)
Przerwa wakacyjna (21 lip 2013)
Burzliwe dzieje ratuszowego orła (14 lip 2013)
Podróż sentymentalna kolejką wąskotorową - kiedyś czasy świetności, a dziś pozostałości i wspomnienia (7 lip 2013)
Poznań pod wodą (30 cze 2013)
Wędrujące serce generała (23 cze 2013)
Pancerna Impreza. Fotorelacja z Dnia Otwartych Koszar w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych (16 cze 2013)
Odrodzenie z upadku, czyli działalność Komisji Dobrego Porządku w Poznaniu (9 cze 2013)
Fort VIIa - militarna przeszłość, "biurowa" przyszłość (2 cze 2013)
Od Wszechnicy Piastowskiej do Uniwersytetu Poznańskiego (26 maj 2013)
Książę Przemysł I - ojciec Poznania (19 maj 2013)
Medycyna i higiena w Poznaniu XIX stulecia (12 maj 2013)
28. Dni Ułana 2013 - fotorelacja Agnieszki Wiśniewskiej. (7 maj 2013)
"Błazeńskie urządzenie", czyli historia poznańskich koziołków (28 kwi 2013)
Poznańska Gra Liczbowa "Koziołki" (21 kwi 2013)
Hipodrom Wola - tradycja i teraźniejszość (14 kwi 2013)
Halo, halo, tu Radio Poznań! (7 kwi 2013)
Wesołych Świąt (28 mar 2013)
Książka w renesansowym Poznaniu (24 mar 2013)
Świat, którego już nie ma - Bambrzy na poznańskich Ratajach (17 mar 2013)
"Wichrzyciele i warchoły", czyli Marzec'68 w Poznaniu (10 mar 2013)
Apel (3 mar 2013)
Pozostałości Poznańskiej Twierdzy Fortowej - Fort 1 (3 mar 2013)
Alianckie naloty na Poznań (24 lut 2013)
Budynki pokawaleryjskie w Poznaniu, czyli od koszar do osiedla (17 lut 2013)
Jego Królewska Mość Mikołaj Rychlik (10 lut 2013)
Poznań w latach Wielkiej Wojny (3 lut 2013)
Zachować w pamięci miniony czas, czyli o Muzeum Uzbrojenia na poznańskiej Cytadeli (27 sty 2013)
Konkurs "Blog Roku 2012" (24 sty 2013)
"Piękna Polka", czyli historia królowej Elżbiety Ryksy (20 sty 2013)
Spotkanie z Igorem Janke (15 sty 2013)
Poznańskie stadiony, część 3 - Stadion przy ul. Bułgarskiej (13 sty 2013)
Dwieście lat temu urodził się Hipolit Cegielski! (6 sty 2013)
Wesołych Świąt !!! (19 gru 2012)
Rozrywki dzieci i młodzieży w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (9 gru 2012)
Powojenna odbudowa Starego Rynku (2 gru 2012)
Roman Wilhelmi - wybitny aktor z Poznania (25 lis 2012)
Ponowny pochówek junikowskich kosynierów (21 lis 2012)
Antiqua civitas posnaniensis, czyli dzieje Śródki (18 lis 2012)
Poznań w listopadzie 1918 roku (11 lis 2012)
Poznańska moda w czasach Oświecenia (5 lis 2012)
Odsłonięcie pomnika Romana Wilhelmiego w Poznaniu - fotorelacja (5 lis 2012)
Mały komunikat (5 lis 2012)
Poznańskie stadiony, część 2 - Stadion im. Edmunda Szyca (5 lis 2012)
Legenda polskiej archeologii (21 paź 2012)
Jak budowano Winogrady (14 paź 2012)
Poznaniaków droga ku nowoczesności (8 paź 2012)
Złodziejki, prostytutki, cudzołożnice, czyli kobieca przestępczość w dawnym Poznaniu (30 wrz 2012)
Od mostu Łacina do mostu św. Rocha (23 wrz 2012)
Jak króla Henryka w Poznaniu witano (16 wrz 2012)
Poznańskie stadiony, część 1 - Stadion Lecha na Dębcu (9 wrz 2012)
Budowniczy, uczony, biskup i polityk, czyli opowieść o Janie Lubrańskim (2 wrz 2012)
Pomniki dziewiętnastowiecznego Poznania (26 sie 2012)
Poznańscy ułani (15 sie 2012)
Na scenach kabaretów międzywojennego Poznania (12 sie 2012)
Próby emancypacji poznańskich Żydów w pierwszej połowie XIX wieku (8 sie 2012)
Dzieje "Poznańskiej Wenecji" (5 sie 2012)
Czas na urlop! (17 lip 2012)
Poznański debiut Władysława Hańczy (15 lip 2012)
Najcenniejsza relikwia poznańskiej katedry (11 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 2 (8 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 1 (4 lip 2012)
Poznański romantyk - Ryszard Wincenty Berwiński (28 cze 2012)
Na pomoc Prezydentowi i Rządowi! Poznań wobec przewrotu majowego 1926 roku (24 cze 2012)
Roman May i jego przemysłowe imperium (20 cze 2012)
Poznańskie organy Ladegasta (17 cze 2012)
Książka w średniowiecznym Poznaniu (10 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 2 (6 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 1 (3 cze 2012)
"Echt Poznanioki" kontra "Galicjoki", czyli konflikt swój-obcy w międzywojennym Poznaniu (30 maj 2012)
Królewska Niemiecka Akademia (27 maj 2012)
No to stuknął nam roczek! (20 maj 2012)
Pierwszy polski podręcznik savoir-vivre (16 maj 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 2 (13 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 2 (9 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 1 (6 maj 2012)
Poznań a Konstytucja 3 Maja (3 maj 2012)
Rowerem przez Afrykę (29 kwi 2012)
Rycerze św. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu (25 kwi 2012)
Czy w Poznaniu strzelano do cara? (15 kwi 2012)
Początki poznańskiej kinematografii (11 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 2 (1 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 1 (28 mar 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 1 (25 mar 2012)
Ostatnia publiczna egzekucja w Polsce (21 mar 2012)
Poznańskie duchy i zjawy (18 mar 2012)
Szermierz poznańskiej kontrreformacji (14 mar 2012)
Moda renesansowego Poznania (11 mar 2012)
Związki Józefa Ignacego Kraszewskiego z Poznaniem (7 mar 2012)
Edukacja regionalna - czy jest obecna w szkole? (4 mar 2012)
O profesji kata w dawnym Poznaniu (29 lut 2012)
Ferdinand Foch w Poznaniu (26 lut 2012)
Najstarsza poznańska nekropolia (22 lut 2012)
O poznańskich łaźniach (19 lut 2012)
Ustrój renesansowego Poznania (15 lut 2012)
Tragiczna historia Ludgardy (12 lut 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 3 (8 lut 2012)
Perły Starego Rynku, część 4 (5 lut 2012)
Matka, żona i nauczycielka, czyli pozycja kobiet w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2012)
Ze wspomnień poznańskiego architekta (29 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 2 (25 sty 2012)
Między lojalnością a kontestacją. Mniejszość niemiecka w międzywojennym Poznaniu (22 sty 2012)
Poznań w Prusach Południowych 1793 - 1806 (17 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, część 1 (15 sty 2012)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania, część 2 (12 sty 2012)
Pomnik Powstańców Wielkopolskich (10 sty 2012)
Kawiarnia, teatr i karty, czyli kilka słów o rozrywkach osiemnastowiecznego Poznania (8 sty 2012)
Z Rogalina przez Francję i Holandię, do Brazylii (5 sty 2012)
Bale w hotelu Bazar (3 sty 2012)
Świąteczny komunikat (20 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 2 (18 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 1 (15 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 3 (13 gru 2011)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania (11 gru 2011)
Prezydent "Rzeczpospolitej Polskiej Poznańskiej" (5 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 2 (4 gru 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 7 (1 gru 2011)
Most znany i nieznany (29 lis 2011)
Romantycy i spiskowcy, czyli próba wywołania powstania w 1846 roku w Poznaniu (27 lis 2011)
Mentalność mieszkańców dawnego Poznania (24 lis 2011)
Perły Starego Rynku, część 1 (22 lis 2011)
Elegantki i modnisie dwudziestolecia międzywojennego (20 lis 2011)
Prezydent-legenda, czyli opowieść o Cyrylu Ratajskim (17 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 2 (15 lis 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 6 (13 lis 2011)
Patron najsłynniejszej ulicy w Poznaniu (10 lis 2011)
Miłość i polityka (8 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 1 (6 lis 2011)
Jak budowano Rataje (3 lis 2011)
Cmentarze na poznańskiej Cytadeli (1 lis 2011)
Muzyka w dawnym Poznaniu (30 paź 2011)
Polacy i Niemcy w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (27 paź 2011)
Dyplomata - arcybiskup - więzień - kardynał (25 paź 2011)
To już niemal sto lat, czyli historia Warty Poznań (23 paź 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów osiemnastowiecznego Poznania (20 paź 2011)
Tramwaje konne w Poznaniu (18 paź 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 6 (16 paź 2011)
Religijność w barokowym Poznaniu (13 paź 2011)
Twórca poznańskiego ratusza (11 paź 2011)
Dzieje poznańskiej sceny operetkowej (9 paź 2011)
Poznańskie wiosła (6 paź 2011)
Rozrywki mieszkańców renesansowego Poznania (4 paź 2011)
Administracja niemiecka w okupowanym Poznaniu 1939-45 (2 paź 2011)
Doktor Marcin (29 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 5 (27 wrz 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 5 (25 wrz 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów siedemnastowiecznego Poznania (22 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 2 (20 wrz 2011)
Od miasta-twierdzy do nowoczesnej metropolii. Rozwój Poznania w 1 poł. XX wieku. (18 wrz 2011)
Ludność żydowska w średniowiecznym i nowożytnym Poznaniu (15 wrz 2011)
Filolog i fabrykant. Opowieść o Hipolicie Cegielskim (13 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 1 (11 wrz 2011)
Pomnik Armii "Poznań" (9 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 2 (6 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 4 (4 wrz 2011)
Wrzesień 1939 roku w Poznaniu (2 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 1 (31 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 4 (29 sie 2011)
Most Królowej Jadwigi (27 sie 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów szesnastowiecznego Poznania (25 sie 2011)
Poznańska Georges Sand (23 sie 2011)
Bułgarzy w Poznaniu (21 sie 2011)
Kolegium Jezuickie w Poznaniu (19 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 3 (17 sie 2011)
Występy Heleny Modrzejewskiej na scenach poznańskich teatrów (15 sie 2011)
Komunikat (30 lip 2011)
Przybycie Bambrów do Poznania (28 lip 2011)
Edward hr. Raczyński (1786 - 1845) (26 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 3. Czas pracy i odpoczynku. (25 lip 2011)
Edukacja dziewcząt w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (24 lip 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów średniowiecznego Poznania (22 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 2 (22 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 2 (21 lip 2011)
Mikołaj Skrzetuski (ok. 1610 - 1673) (19 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 1 (18 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 1 (17 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 3 (16 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 2 (15 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 1 (14 lip 2011)
Inteligencja polska w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (13 lip 2011)
Biskup Andrzej Bniński (1396 - 1479) (12 lip 2011)
Perypetie z pomnikiem Bamberki (11 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 2 (10 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 1 (9 lip 2011)
Biblioteka Raczyńskich (8 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 2 (7 lip 2011)
Antoni Pfitzner i jego firma (5 lip 2011)
Krótka historia Łazarza (4 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 1 (3 lip 2011)
Przyjęcia u prezydenta Ratajskiego (2 lip 2011)
Emilia Sczaniecka (1804 - 1896) (1 lip 2011)
Zajezdnia tramwajowa przy ulicy Gajowej (30 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 2 (29 cze 2011)
Pomnik Poznańskiego Czerwca'56 (28 cze 2011)
Poznański Czerwiec 1956 (27 cze 2011)
Przemysł piwowarski w Poznaniu w XIX i na początku XX wieku (26 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 1 (25 cze 2011)
Pomnik Bismarcka w Poznaniu (24 cze 2011)
Akademia Lubrańskiego (23 cze 2011)
Kościół św. Wojciecha (22 cze 2011)
Antoni Radziwiłł 1775 - 1833 (21 cze 2011)
Ustrój średniowiecznego Poznania (20 cze 2011)
Fortyfikacje Twierdzy Poznań - bariera w rozwoju miasta w XIX wieku (19 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 5 (18 cze 2011)
Pałac Górków (16 cze 2011)
Józef Struś 1510 - 1568 (15 cze 2011)
Brytyjski nalot na Poznań (14 cze 2011)
Krótka historia Wildy (13 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 2 (12 cze 2011)
Więzienia w Poznaniu (10 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 4 (9 cze 2011)
Pożary i powodzie w renesansowym Poznaniu (8 cze 2011)
Perła poznańskiego baroku (7 cze 2011)
Twórca praskiego golema był Poznaniakiem (6 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 3 (5 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 1 (4 cze 2011)
Pręgierz (3 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 2 (2 cze 2011)
Paweł Edmund Strzelecki 1797 - 1873 (1 cze 2011)
Zamek Wilhelma II (31 maj 2011)
Poznańskie czarownice i ich obrońcy (30 maj 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 1 (29 maj 2011)
Poznaniak wśrod pionierów pediatrii (27 maj 2011)
Poznaniak współtwórcą wielkich odkryć geograficznych (26 maj 2011)
Sytuacja kobiet w renesansowym Poznaniu (25 maj 2011)
Zamek Przemysła (24 maj 2011)
Dopisek (23 maj 2011)
Napoleon w Poznaniu (23 maj 2011)
Herb miasta Poznania (22 maj 2011)
Skąd się wzięła nazwa "Poznań"? (21 maj 2011)
Witam wszystkich i zapraszam do lektury. (20 maj 2011)
Zdjęcie: Marek Barankiewicz